PORTFOLI

Vaig néixer l’any 1961 a Puigdelfí, en una família de constructors. Vaig créixer veient com el pare tirava endavant l’empresa familiar. Jo mateix m’hi vaig sumar quan tenia 17 anys i vaig aprendre l’ofici, primer de manobre i després de paleta. Ja era més gran quan vaig adonar-me que era important que em formés. Primer vaig fer Formació Professional d’Electricitat i després Arquitectura Tècnica a la Universitat Politècnica de Catalunya. Mes endevant vaig fer el Grau d’Enginyeria d’Edificació.

El mon de la construcció és el que realment m’agrada. Fa 21 anys que treballo com a cap d’obra i Arquitecte Tècnic a l’empresa HINCO, S.A. on he participat en el procés constructiu de diferents tipus d’obra.

Ja fa uns anys que vaig iniciar una nova etapa com a professional liberal, tot i que no he deixat les tasques a l’empresa.