Obra Nova

Bloc aïllat a l’Hospitalet de l’Infant

Habitatge unifamiliar aïllat

Habitatge unifamiliar aïllat

Bloc Aïllat a l’Hospitalet de l’Infant

Conjunt residencial Les Dunes a l’Hospitalet de l’Infant

Promoció a El Morell

Local comercial i aparcaments

Local comercial i aparcaments

Habitatge unifamiliar

Bloc aïllat

Conjunt Arenal Platja Fase I Bloc

Grup de cases en filera

Habitatges en filera a l’Hospitalet de l’Infant

Conjunt Bonet Castellana